DISPEČINK

DÁLKOVÝ DOHLED Z DISPEČINKU

UKÁZKY VIZUALIZACE

PODMÍNKY DÁLKOVÉHO DOHLEDU

  • každá mobilní kotelna je vybavena řídícím systémem s možností dálkového připojení na dispečink
  • při koupi kotelny zákazník zajistí napojení kotelny na internet (podmínka záruky)
  • dispečink výrobce se připojí dálkově na řídící systém kotelny
  • dispečink provádí poradenství zákazníkovi, a to v případě havárie kotelny
  • dispečink provádí občasnou kontrolu provozu kotelny – v případě nevhodného provozu radí zákazníkovi

PROVOZOVÁNÍ ZDROJŮ TEPLA

  • dispečink výrobce provádí v ČR provozování kotelen nebo celého tepelného hospodářství
  • dispečink provádí dálkový dohled, osobní kontroly obsluhou apod.
  • dispečink provádí a zajišťuje servis zařízení, případně legislativní revize a kontroly
  • dispečink má oprávnění obsluhy na teplovodní i parní kotelny