PRONÁJEM MOBILNÍCH KOTELEN


MAPA ČESKÉ REPUBLIKY REFERENCE PRONÁJMY

OBLAST PRONÁJMU

Určeno pro oblast České republiky, Slovenska a Polska. V zemích bývalého Ruska se tato služba teprve připravuje v rámci hledání spolupracujících firem.

POSTUP ZÁJEMCE O PRONÁJEM

  • ZÁJEMCE vyplní dotazník a odešle e-mailem
  • TZB ORLOVÁ zjistí ve svém harmonogramu pronájmů, zda lze ZÁJEMCI vyhovět či nikoliv
  • TZB ORLOVÁ zašle ZÁJEMCI do 3 dnů e-mailem nabídku (nebo odmítnutí požadavku)
  • nabídka je platná 15 dnů, v této době TZB ORLOVÁ provede v harmonogramu garantovanou rezervaci nabízené kotelny
  • po 15 dnech garantovaná rezervace kotelny končí a zájemce je e-mailem informován
  • pokud ZÁJEMCE neuzavře do 15 dnů smlouvu (případně nepošle alespoň objednávku), TZB ORLOVÁ negarantuje dále platnost nabídky a volné kotelny nabízí dalším ZÁJEMCŮM

DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ

kapacita kotelen

pronájem kotelen je vždy sjednáván na konkrétní termíny dle volných kapacit, proto je vždy do poptávky nutno uvést požadované termíny

předstih objednávky

pronájem mobilních kotelen doporučujeme sjednávat s několikaměsíčním předstihem, případně i rok dopředu, neboť pronájmy jsou pečlivě plánovány v dlouhodobém mnohaměsíčním i mnohaletém předstihu !!!

parní kotelny

parní kotelny jsou přednostně pronajímány na minimální dobu 1 roku

CENA PRONÁJMU

cena se odvíjí od

vybraného typu kotelny a délky období pronájmu

informace o ceně

předložíme vždy písemně na základě zaslaného vyplněného dotazníku – poptávky, řádově se cena pronájmu pohybuje od cca 20 000 Kč měsíčně

PODMÍNKY PRONÁJMU

 

V CENĚ PRONÁJMU JE ZAHRNUTO
pojištění

pojištění předmětu nájmu proti živelným pohromám (mimo záplavové pásmo)

servisní prohlídka

provádění pravidelné každoroční prohlídky, revize a servisu kotelny

první zprovoznění

prvotní zprovoznění předmětu nájmu, zaškolení obsluhy

poruchový servis

24 hodin denně v případě poruchy (marný výjezd zaviněný zákazníkem se účtuje)

V CENĚ PRONÁJMU NENÍ ZAHRNUTO
příprava podloží

příprava podloží pro instalaci kotelny

napojení kotelny

instalace, připojení kotelny na jednotlivá média

přeprava kotelny

náklady související s přepravou předmětu nájmu na místo plnění včetně vykládky

obsluha

obsluhování provozu předmětu nájmu

provozní média

média potřebná k provozu (palivo, elektřina, provoz GSM zařízení pro vyhodnocování poruchových stavů předmětu nájmu apod.)

MOŽNOST PRONÁJMU VČETNĚ ZAJIŠTĚNÍ PROVOZU

Ve firmě TZB Orlová máme v současné době vytvořen dispečink pro nepřetržitou kontrolu provozu tepelných, plynových a technologických zařízení. Tyto optimální podmínky nám umožňují zajišťovat provozování a servis na nejvyšší kvalitativní úrovni, zpravidla při nižších provozních nákladech objednatele. Tuto službu jsme schopni v případě zájmu nabídnout, cena se odvíjí od podmínek a umístění kotelny. Případný zájem o provozování lze potvrdit v dotazníku.