INŽENÝRSKÁ ČINNOST

  • vypracování koncepční studie, studie proveditelnosti
  • zajištění vyjádření k inženýrským sítím
  • zajištění majetkoprávní vyjádření majitelů pozemků
  • zajištění vyjádření dotčených orgánů k projektové dokumentaci
  • zajištění vydání např. stavebního povolení