MONITORING

v sídle firmy je vytvořen stálý dispečink pro každodenní obsluhu, údržbu a servis TH (tepelného hospodářství)

SERVIS

pravidelné servisní prohlídky + NON STOP servis

LEGISLATIVA

legislativní činnosti v rámci vyhrazených technických zařízení (revize, kontroly, hlášení apod.)

ENERGETIKA

komplexní správa energetiky, nákupy energií a médií

REFERENCE