PARNÍ KONTEJNEROVÉ KOTELNY GAS – OIL

VÝHODY
řeší nedostatek místa – rychlá realizace a financování
PALIVO
zemní plyn, jiné plyny, extra lehký topný olej
VÝKON
1,6 – 12 tun páry / hod. (1 až 8 MW)

STANDARDNÍ VYBAVENÍ KOTELEN

KOMPLEXNOST DODÁVKY
KOMPLEXNOST
vybaveno kompletním parním funkčním zařízením, bezpečnostními prvky
DOKLADY
certifikát, pasporty, návody k obsluze a údržbě
TOPNÁ ČÁST
PARAMETRY
max. pracovní tlak páry 8 bar
POPIS KOTLE
ocelový třítahový kotel s plně automatizovaným procesem hoření, účinnost 94 %, monoblokový regulace výkonu 40 – 100%
NAPÁJECÍ MODUL
napájecí nádrž, napájecí čerpadlo s plynulou (skokovou) regulaci, průtokoměr, modulový odplyňovák, expandér odluhu a odkalu, armatury
KONDENZÁT
standartní návratnost kondenzátu nad 50%, teplota nad 80°C
TERMOIZOLACE
tepelná izolace veškerého zařízení (minerální vlna s povrchem z hliníkové fólie)
PALIVOVÁ ČÁST
PALIVO
standard – zemní plyn, výhřevnost 33 – 34 MJ/m3, vstupní tlak max. 4 bary
ZAŘÍZENÍ
přívod plynu k hořáku, regulace tlaku plynu, havarijní uzávěr paliva, armatury
EMISE GAS (OIL)
Nox do 100 mg/ m3, CO do 50 mg/ m3
VODNÍ ČÁST
ZAŘÍZENÍ
chemická úpravna vody, automatické dávkování + první dávka chemikálií, max. provozní tlak vstupní vody 10 bar, min. tlak 4 bary
MĚŘIDLA
vodoměr pro dopouštění vody
ELEKTRO ČÁST
PARAMETRY
chemická úpravna vody, automatické dávkování + první dávka chemikálií, max. provozní tlak vstupní vody 10 bar, min. tlak 4 bary
VYBAVENÍ
kompletní elektroinstalace, osvětlení, větrání
REGULACE
regulace výkonu hořáku podle výstupního tlaku páry, hlídání hladiny, řízení napájení, odluhu, odkalu
hlášení havarijních stavů, automaticky se uzavírá havarijní uzávěr paliva
ŘÍDÍCÍ SYSTÉM
hlavní řídící jednotka AMIT s dálkovou vizualizací a dálkovým sběrem dat na PC (teploty, tlaky, data z měřidel), řídící systém je programovatelný
GSM MODUL
předání informací havarijních stavů pomocí GSM modulu
OBSLUŽNOST
automatický provoz kotelny bez trvalé obsluhy, občasná obsluha 1 x 24 hodin
MĚŘIDLA
elektroměr
KONTEJNER
PARAMETRY
tepelně izolovaný „sendvič“ (pozinkovaný plech, nehořlavá minerální vlna), šedá barva, ocelová nosná konstrukce, standard do prostředí -25 °C
POŽÁRNÍ STAV
požární oboustranná odolnost max. 30 min
VĚTRÁNÍ
přívod spalovacího vzduchu do hořáků a odvod tepelné zátěže z kotelny
KLIMATIZACE
splitová klimatizační jednotka
KOMÍN
SKLADBA
6 m samonosný komín 3 složkový (nerezový plech, tepelná izolace z minerální vlny, nerezový plech), pomocí samonosné konstrukce je komín připevněn ke kontejneru

NADSTANDARDNÍ VYBAVENÍ KOTELEN

TOPNÁ ČÁST
VYŠŠÍ TLAK
pracovní tlak páry nad 8 bar
NAPÁJECÍ MODUL
rezervní čerpadlo s automatickým záskokem ve spojení s řídícím systémem
MĚŘIDLA
měřič vyrobené páry
TOPNÁ ČÁST
REGULÁTOR
rezervní regulátor tlaku plynu
MĚŘIDLA
plynoměr (přepočítavač plynu), olejoměr
TLUMIČ HLUKU
hořákový tlumič hluku – používá se při instalaci kotelen v bytové zástavbě
hořák OIL
olejové hořáky, standardní palivo – extra lehký topný olej (ELTO), výhřevnost 42 MJ/kg, hustota 820 – 860 kg/m3
hořák GAS – OIL
kombinované hořáky pro 2 paliva – zemní plyn a topný olej
VODNÍ ČÁST
ZÁSOBNÍK VODY
zásobník studené vody pro tlakové doplňování vody čerpadlem do napájecí nádrže (používá se v případě nízkého nebo nestabilního tlaku vody)
ELEKTRO ČÁST
DIESEL GENERÁTOR
rezervní dieselový zdroj elektrické energie pro kotelnu včetně palivové nádrže
KOGENERACE
plynová MIKRO kogenerační jednotka pro výrobu části elektrické energie pro vlastní spotřebu kotelny (tzv. paralelní provoz kogenerace s elektrickou sítí s dokoupením elektřiny ze sítě)
KONTEJNER
ARCTIC
konstrukce kontejneru je vyrobena na teplotu venkovního vzduchu až -50 °C
PRODLOUŽENÍ
při instalaci nadstandardních zařízení je nutno provést prodloužení nebo doplnění dalšího kontejneru
VĚTRÁNÍ
VZT větrací jednotka včetně filtrace vzduchu (např. pro písečné oblasti)
BARVA
jiná barva než šedá
KOMÍN
VÝŠKA
do 21 m (se samonosnou konstrukcí)
TLUMIČ HLUKU
komínový tlumič hluku – používá se při instalaci kotelen v bytové zástavbě
SKLAD PALIVA
SKLAD PALIVA
12.000 litrů, samostatný kontejner, dvouplášťové nádrže, armatury

DODACÍ PODMÍNKY

DODACÍ PODMÍNKY
DAP
Delivered at place – s dodáním na ujednané místo určení – dle INCOTERMS 2010, riziko i přepravní náklady přechází z prodávajícího na kupujícího okamžikem, kdy prodávající dá produkt k dispozici kupujícímu na příchozím prostředku připravené k vykládce v ujednaném místě určení, importní celní odbavení včetně nákladů na clo je již na riziko a náklady kupujícího
POVINNOSTI KUPUJÍCÍHO
PODLOŽÍ
příprava pevného podloží pro instalaci produktu o hmotnosti cca 10 až 15 tun (panely, betonové patky, asfaltová plocha atd.)
VYLOŽENÍ
produktu z vozidla v místě plnění, zajištění jeřábu s nosností min. 28 tun
NAPOJENÍ MÉDIÍ
připojení produktu na jednotlivá média, naplnění produktu médií, 100% připravenost ke zprovoznění servisem
PROVOZNÍ MÉDIA
zajištění médii potřebných k provozu (palivo, elektřina, voda, chemie, provoz GSM zařízení pro vyhodnocování poruchových stavů a provoz internetu pro dálkové napojení)
LEGISLATIVA
stavební povolení nebo povolení k provozu
ZÁRUKA, DÁLKOVÝ DOHLED
ZÁRUKA
2 roky s podmínkou, že dispečink výrobce bude dálkově napojen na produkt, aby bylo možné provádět dálkové poradenství a kontrolu produktu
SERVIS, ZPROVOZNĚNÍ
1. ZPROVOZNĚNÍ
produktu zajistí prodávající v místě plnění
SERVIS
je zajištěn vlastními pracovníky nebo smluvními partnery, dle typu produktu
ŠÉFMONTÁŽ
lze na přání zajistit – samostatná cena
PLATEBNÍ PODMÍNKY
BĚŽNÝ PRODEJ
1. záloha 45%
2. faktura po převzetí 45%, po zprovoznění 10%
TERMÍN
TERMÍN DODÁNÍ
20 – 25 týdnů dle typu produktu od podpisu smlouvy a od zaplacení zálohy

TYPY KOTELEN

HLAVNÍ KOMPONENTY KOTELNY
KOTLECZECH MADE (THS)
HOŘÁKYGERMAN MADE (WEISHAUPT)
KONTEJNERYCZECH MADE
ŘÍDÍCÍ SYSTÉMCZECH MADE (AMIT)
KOMÍNYCZECH MADE
typ
kontejneru
výkon
kotelny
typ
paliva
typ
kotle
kW/ t páry
COMPACT 1 040 / 1 600 GAS-OIL THS
COMPACT 2 080 / 3 200 GAS-OIL THS
COMPACT 1 300 / 2 000 GAS-OIL THS
COMPACT 2 600 / 4 000 GAS-OIL THS
COMPACT 1 630 / 2 500 GAS-OIL THS
COMPACT 3 260 / 5 000 GAS-OIL THS
COMPACT 1 960 / 3 000 GAS-OIL THS
COMPACT 3 880 / 6 000 GAS-OIL THS
Sklad oleje
CONTAINER 12 000 OIL
počet kotlů max. prac. tlak
bar
18, 13 ,16
28, 13 ,16
18, 13 ,16
28, 13 ,16
18, 13 ,16
28, 13 ,16
18, 13 ,16
28, 13 ,16
 
 
délka
 
šířka
 
výška
 
mmm
933
933
933,3
933,3
933,3
933,3
933,3
933,3
 
733
počet kont. hmotn. kont.
kstun
19
29
211
311
212
312
214
314
 
15
typ
kotelny
výkon
mw
výkon
t páry / hod.
palivovýkon
kotle
počet
kotlů
počet
kont.
COMPACT1,01,6GAS0,812
COMPACT2,03,2GAS0,823
COMPACT1,32,0GAS0,812
COMPACT2,64,0GAS0,823
COMPACT1,62,5GAS0,812
COMPACT3,25,0GAS0,823
COMPACT2,03,0GAS0,812
COMPACT4,06,0GAS0,823
poznámka
výběr typu kotle je omezen pouze rozměry
olejové kotelny budou vytvořeny ve stejných výkonech