STUDIE, PROJEKTY

 • STUDIE                           koncepce tepelného hospodářství
 • DUR                                 dokumentace pro územní řízení
 • DSP                                  dokumentace pro stavební povolení
 • DPS                                  dokumentace pro provedení stavby
 • DSPS                                dokumentace skutečného provedení stavby
 • 3D PROJEKTY                u složitých celků (VZT, zdroje tepla apod.)
 • DIAGNOSTIKA               měření na současném stavu (průtoky apod.)

INŽENÝRSKÁ ČINNOST

 • VYJÁDŘENÍ                    zajištění veškerých vyjádření
 • POVOLENÍ                      zajištění stavebního povolení

DIGITALIZACE DOKUMENTACE

 • DWG                                digitalizace do editovatelného formátu
 • PDF                                  digitalizace do pevného formátu (skenování)
 • ARCHÍV                           vytvoření archivní dokumentace včetně členění
 • SPRÁVA                           udržování a průběžná aktualizace dokumentace