TEPLOVODNÍ KONTEJNEROVÉ KOTELNY GAS – OIL

VÝHODY
řeší nedostatek místa – rychlá realizace a financování
PALIVO
zemní plyn, jiné plyny, extra lehký topný olej
VÝKON
0,5 – 12 MW

STANDARDNÍ VYBAVENÍ KOTELEN

KOMPLEXNOST DODÁVKY
KOMPLEXNOST
vybaveno kompletním parním funkčním zařízením, bezpečnostními prvky
DOKLADY
certifikát, pasporty, návody k obsluze a údržbě
TOPNÁ ČÁST
PARAMETRY
max. pracovní tlak 5 bar, max. výst. teplota z kotlů 105 °C, tepelný spád 90/70oC
POPIS KOTLE
ocelový třítahový kotel s plně automatizovaným procesem hoření, účinnost 94 %, monoblokový regulace výkonu 40 – 100%
ZAŘÍZENÍ
ocelové kotle, kotlové čerpadlo, směšovací armatura, sekundární čerpadlo o výtlaku 10m, armatury, jeden topný okruh
EXPANZNÍ SYSTÉM
expanzní zařízení s vodním objemem 1m3 / 100 kW, bezpečnostní prvky
TERMOIZOLACE
tepelná izolace veškerého zařízení (minerální vlna s povrchem z hliníkové fólie)
PALIVOVÁ ČÁST
PALIVO
standard – zemní plyn, výhřevnost 33 – 34 MJ/m3, vstupní tlak max. 4 bary
ZAŘÍZENÍ
přívod plynu k hořáku, regulace tlaku plynu, havarijní uzávěr paliva, armatury
EMISE GAS (OIL)
Nox do 100 mg/ m3, CO do 50 mg/ m3
VODNÍ ČÁST
ZAŘÍZENÍ
změkčování vody, automatické dopouštění, max. provozní tlak vstupní vody 10 bar, min. tlak 4 bary
MĚŘIDLA
vodoměr pro dopouštění vody
ELEKTRO ČÁST
PARAMETRY
napětí 400 V (změny v rozmezí max. 10%), kmitočet 50 Hz
VYBAVENÍ
kompletní elektroinstalace, osvětlení, větrání
REGULACE
regulace výkonu hořáku podle výstupního tlaku páry, hlídání hladiny, řízení napájení, odluhu, odkalu
hlášení havarijních stavů, automaticky se uzavírá havarijní uzávěr paliva
ŘÍDÍCÍ SYSTÉM
hlavní řídící jednotka AMIT s dálkovou vizualizací a dálkovým sběrem dat na PC (teploty, tlaky, data z měřidel), řídící systém je programovatelný
GSM MODUL
předání informací havarijních stavů pomocí GSM modulu
OBSLUŽNOST
automatický provoz kotelny bez trvalé obsluhy
MĚŘIDLA
elektroměr
KONTEJNER
SKLADBA
tepelně izolovaný „sendvič“ (pozinkovaný plech, nehořlavá minerální vlna), šedá barva, ocelová nosná konstrukce, standard do prostředí -25 °C
POŽÁRNÍ STAV
požární oboustranná odolnost max. 30 min
VĚTRÁNÍ
přívod spalovacího vzduchu do hořáků a odvod tepelné zátěže z kotelny
KLIMATIZACE
splitová klimatizační jednotka
KOMÍN
SKLADBA
6 m samonosný komín 3 složkový (nerezový plech, tepelná izolace z minerální vlny, nerezový plech), pomocí samonosné konstrukce je komín připevněn ke kontejneru

NADSTANDARDNÍ VYBAVENÍ KOTELEN

TOPNÁ ČÁST
VYŠŠÍ TLAK
pracovní tlak nad 5 bar, vyšší teplota než 115 °C
REZERVNÍ ČERPADLA
kotlový okruh – rezervní čerpadlo bez montáže
kotlový okruh – rezervní čerpadlo včetně armatur a montáže
sekundární okruh – rezervní čerpadlo bez montáže
sekundární okruh – rezervní čerpadlo včetně armatur a montáže
VÝTLAK ČERPADLA
sekundární čerpadlo o vyšším výtlaku než 10m
MĚŘIDLA
měřič tepla
TEPELNÝ SPÁD
jiný tepelný spád než 90/70oC
VÝMĚNÍK TEPLA
výměník mezi kotelnou a sekundárním rozvodem tepla (ochrana kotelny)
EXPANZNÍ SYSTÉM
expanzní zařízení s větším vodním objemem než 1m3 / 100 kW
PALIVOVÁ ČÁST
REGULÁTOR
rezervní regulátor tlaku plynu
MĚŘIDLA
plynoměr (přepočítavač plynu), olejoměr
TLUMIČ HLUKU
hořákový tlumič hluku – používá se při instalaci kotelen v bytové zástavbě
hořák OIL
olejové hořáky, standardní palivo – extra lehký topný olej (ELTO), výhřevnost 42 MJ/kg, hustota 820 – 860 kg/m3
hořák GAS – OIL
kombinované hořáky pro 2 paliva – zemní plyn a topný olej
VODNÍ ČÁST
ZÁSOBNÍK VODY
zásobník studené vody pro tlakové doplňování vody čerpadlem do topného systému (používá se v případě nízkého nebo nestabilního tlaku vody)
TEPLÁ VODA
zařízení pro přípravu teplé vody (TUV) podle max. hodinového výkonu + vodoměr
MĚŘIDLA
měřič tepla pro ohřev TUV
ELEKTRO ČÁST
DIESEL GENERÁTOR
rezervní dieselový zdroj elektrické energie pro kotelnu včetně palivové nádrže
KOGENERACE
plynová MIKRO kogenerační jednotka pro výrobu části elektrické energie pro vlastní spotřebu kotelny (tzv. paralelní provoz kogenerace s elektrickou sítí s dokoupením elektřiny ze sítě)
KONTEJNER
ARCTIC
konstrukce kontejneru je vyrobena na teplotu venkovního vzduchu až -50 °C
PRODLOUŽENÍ
při instalaci nadstandardních zařízení je nutno provést prodloužení nebo doplnění dalšího kontejneru
VĚTRÁNÍ
VZT větrací jednotka včetně filtrace vzduchu (např. pro písečné oblasti)
KLIMATIZACE
splitová klimatizační jednotka (pro horké oblasti)
BARVA
jiná barva než šedá
KOMÍN
VÝŠKA
do 21 m (se samonosnou konstrukcí)
TLUMIČ HLUKU
komínový tlumič hluku – používá se při instalaci kotelen v bytové zástavbě
SKLAD PALIVA
VÝKON DO 940 kW
sklad paliva 4 500 l v kotelně, dvouplášťové nádrže, armatury
SKLAD PALIVA
12.000 litrů, samostatný kontejner, dvouplášťové nádrže, armatury

DODACÍ PODMÍNKY

DODACÍ PODMÍNKY
DAP
Delivered at place – s dodáním na ujednané místo určení – dle INCOTERMS 2010, riziko i přepravní náklady přechází z prodávajícího na kupujícího okamžikem, kdy prodávající dá produkt k dispozici kupujícímu na příchozím prostředku připravené k vykládce v ujednaném místě určení, importní celní odbavení včetně nákladů na clo je již na riziko a náklady kupujícího
POVINNOSTI KUPUJÍCÍHO
PODLOŽÍ
příprava pevného podloží pro instalaci produktu o hmotnosti cca 10 až 15 tun (panely, betonové patky, asfaltová plocha atd.)
VYLOŽENÍ
produktu z vozidla v místě plnění, zajištění jeřábu s nosností min. 28 tun
NAPOJENÍ MÉDIÍ
připojení produktu na jednotlivá média, naplnění produktu médií, 100% připravenost ke zprovoznění servisem
PROVOZNÍ MÉDIA
zajištění médii potřebných k provozu (palivo, elektřina, voda, chemie, provoz GSM zařízení pro vyhodnocování poruchových stavů a provoz internetu pro dálkové napojení)
LEGISLATIVA
stavební povolení nebo povolení k provozu
ZÁRUKA, DÁLKOVÝ DOHLED
ZÁRUKA
2 roky s podmínkou, že dispečink výrobce bude dálkově napojen na produkt, aby bylo možné provádět dálkové poradenství a kontrolu produktu
SERVIS, ZPROVOZNĚNÍ
1. ZPROVOZNĚNÍ
produktu zajistí prodávající v místě plnění
SERVIS
je zajištěn vlastními pracovníky nebo smluvními partnery, dle typu produktu
ŠÉFMONTÁŽ
lze na přání zajistit – samostatná cena
PLATEBNÍ PODMÍNKY
BĚŽNÝ PRODEJ
1. záloha 45%
2. faktura po převzetí 45%, po zprovoznění 10%
TERMÍN
TERMÍN DODÁNÍ
15 – 25 týdnů dle typu produktu od podpisu smlouvy a od zaplacení zálohy

TYPY KOTELEN

HLAVNÍ KOMPONENTY KOTELNY
KOTLECZECH MADE (TM)
HOŘÁKYGERMAN MADE (WEISHAUPT)
KONTEJNERYCZECH MADE
ŘÍDÍCÍ SYSTÉMCZECH MADE (MT)
KOMÍNYCZECH MADE
2 KOTLE V JEDNOM KONTEJNERU
typ
kontejneru
výkon
kotelny
typ
paliva
sklad
paliva
MWlitrů
COMPACT 0,48GAS
COMPACT 0,48OIL4 500
COMPACT 0,72GAS
COMPACT 0,72OIL4 500
COMPACT 0,94GAS
COMPACT 0,94OIL4 500
COMPACT 1,20GAS-OIL x
COMPACT 1,52GAS-OIL x
COMPACT 1,88GAS-OIL x
typ kotle počet kotlů počet kont. hmotn. 1 kont.
tun
THP216
THP216
THP217
THP217
THP218
THP218
THP219
THP2110
THP2111
příkon
 
délka
 
šířka
 
výška
 
kWmmm
6633
6933
7633
7933
8633
8933
10833
12833
14833,3
typ
kotelny
výkon
mw
palivomn. litrůvýkon
kotle
počet
kotlů
počet
kont.
COMPACT0,48GASx0,2421
COMPACT0,48OIL4 5000,2421
COMPACT0,72GASx0,3621
COMPACT0.72OIL4 5000,3621
COMPACT0,94GASx0,4721
COMPACT0,94OIL4 5000,4721
COMPACT1,20GASx0,621
COMPACT1,20OILx0,621
COMPACT1,52GASx0,7621
COMPACT1,52OILx0,7621
COMPACT1,88GASx0,9421
COMPACT1,88OILx0,9421
sklad palivomn.počet počet počet
oleje litrůkotlůkotlůkont.
CONTAINER OIL12 000XX1
poznámka
výběr typu kotle je omezen pouze rozměry
ORIENTAČNÍ SPOTŘEBA PALIVA
typ kontejneru výkon kotelny typ paliva typ kotle
MW
COMPACT 0,48GAS-OILPBV
COMPACT 0,72GAS-OILPBV
COMPACT 0,94GAS-OILPBV
COMPACT 1,20GAS-OILPBV
COMPACT 1,52GAS-OILPBV
COMPACT 1,88GAS-OILPBV
spotřeba palivadenní spotřeba paliva – výkon 100%denní spotřeba paliva – výkon 75%
m3 /hod.m3 /den.m3 /den.
zemní plyn
55 1 325994
831 9871 490
1082 5941 946
1383 3122 484
1754 1953 146
2165 1893 892
spotřeba palivadenní spotřeba paliva – výkon 100%denní spotřeba paliva – výkon 75%
litrů/hod.litrů/den.litrů/den.
topný olej
431 037778
651 5551 166
852 0301 523
1082 5921 944
1373 2832 462
1694 0613 046

TYPY KOTELEN

HLAVNÍ KOMPONENTY KOTELNY
KOTLECZECH MADE (THP)
HOŘÁKYGERMAN MADE (WEISHAUPT)
KONTEJNERYCZECH MADE
ŘÍDÍCÍ SYSTÉMCZECH MADE (AMIT)
KOMÍNYCZECH MADE
1 KOTEL V JEDNOM KONTEJNERU
typ
kontejneru
výkon
kotelny
typ
paliva
typ
kotle
MW
COMPACT 3,2GAS-OILMGM
COMPACT 4,8GAS-OILMGM
COMPACT 6,4GAS-OILMGM
COMPACT 4GAS-OILMGM
COMPACT 6GAS-OILMGM
COMPACT 8GAS-OILMGM
COMPACT 5GAS-OILMGM
COMPACT 7,5GAS-OILMGM
COMPACT 10GAS-OILMGM
COMPACT 6,2GAS-OILMGM
COMPACT 9,3GAS-OILMGM
COMPACT 12,4GAS-OILMGM
výkon
kotlů
počet
kotlů
počet
kont.
hmotn.
1 kont.
MWtun
1,6238
1,6348
1,6469
2239
2349
2469
2,5239
2,5349
2,5469
3,1239
3,1349
3,1469
příkon
 
délka
 
šířka
 
výška
 
kWmmm
17933
22933
27933
19933
24933
29933
20933
25933
30933
22933,3
28933,3
34933,3
typ
kotelny
výkon
mw
palivovýkon
kotle
počet
kotlů
počet
kont.
COMPACT3,00GAS 1,523
COMPACT4,50GAS 1,534
COMPACT6,00GAS 1,545
COMPACT4,00GAS 223
COMPACT6,00GAS 234
COMPACT8,00GAS 245
COMPACT5,00GAS 2,523
COMPACT7,50GAS 2,534
COMPACT10,00GAS 2,545
COMPACT6,00GAS 323
COMPACT9,00GAS 334
COMPACT12,00GAS 345
olejové kotelny budou vytvořeny ve stejných výkonech
poznámka
výběr typu kotle je omezen pouze rozměry