STUDIE, PROJEKTY

  • vypracování koncepční studie, studie proveditelnosti
  • vypracování dokumentace pro územní řízení (DUR)
  • vypracování dokumentace pro stavební povolení (DSP)
  • zajištění příloh pro DSP dle požadavků stavebního zákona
  • vypracování dokumentace pro provedení stavby (DPS)
  • vypracování dokumentace skutečného provedení stavby (DSPS)